abuodu

abuõdu, abiẽdvi num. card. žr. abudu: Abuõdu jau paseno Pin. Buvom abuõdu drauge Brž. Lazda turi abuõdu galus Grž. Abiẽdvi seserys ištekėjo Lnkv. Abiẽdvi šėrė po juodbėrą žirgą KlpD92. Abiẽdviejų (abuõdviejų, abùdviejų) kal̃tės yr Gs. Šitos drobės jum abiẽdviem pakaks Lnkv. Abiẽdviem rankom imk Nm.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apvartoti — tr. LKKXIII45 išleisti už vyro, ištekinti: Jau abuodu mano vaikai apvartoti, jau galiu mirt Lnkv. vartoti; apvartoti; išvartoti; nuvartoti; pavartoti; pervartoti; pravartoti; privartoti; suvartoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daržinė — daržinė̃ sf. (3b) 1. SD364, Zt trobesys šienui (pašarui, javams) laikyti: Sudėk šieną į dar̃žinę J. Užkrovė dar̃žinę šienu ir rugiais, nebus kur vasarojus dėt Sl. Abuodu daržinė̃s galu prikišėm dobilų Jnšk. Nuėjęs į dar̃žinę, ištrauk man porinį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvažiuoti — K, Rtr, NdŽ, DŽ1, KŽ; SD412, R, R4,43,394, MŽ, MŽ5,57,531, M, Š, L, RtŽ, ST24, LL157,288 1. intr. važiuojant išjudėti: Namai apgriuvę, o kap išvažiuõs arkliais – Marija, tik laikyk! Sn. Išvažiuojant čia iš tos duobės, kaip eina iš pakalnės an… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jaunis — 2 jaũnis, ė smob., adj. (2) Š, J.Jabl, NdŽ 1. jaunesnysis, jauniausias šeimoje: Jaunỹsai (jaũnis) ir vyrẽsnysai, abuodu buvo J. Su vyresniuoju Mikšioku nelabai sutariu, o jaũnis tai kas kita Dbk. Gal pati jaunė už visas vertesnė Kb. Jau ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pats — 2 pàts, patì pron. (4) 1. def. nurodo asmenį, kuris yra tiesioginis veiksmo, būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, be kitų pagalbos: Ko pats nenori, to kitam nedaryk VP25. Kai pàts blogai nedarysi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prieduris — sm. (1) Šd, Krč, priedurỹs (3a), pryduris (ž.) (1) Žd 1. vieta prie lauko durų: Danutė stovėjo prieduryje ir nesiryžo J.Dov. Sukirto arkliams; tie išsitiesę, garuodami, zovada palėkė po prieduriu Žem. Ėjau su malkom ir išgriuvau priedurỹ Pc. Ko …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tinginys — 1 tinginỹs sm. (3a) 1. MŽ, N, I, DŽ, NdŽ, KŽ tingėjimas, tingulys: Tinginiui pasiduomi, į tinginį pasileidžiu R135, MŽ177. Jis tìnginiu nepaeina J.Jabl(Grš). Nieko nedirba, velnišką tìnginį tura End. Jau tep pasleido tinginiñ! Lp. In vakarą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • toks — toks, ià ( ì Krtn) pron. demons. (3) DŽ, NdŽ, toks, ia ( i) (1) NdŽ, Kbr, tõks, ià ( ì) (4) K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Slm, Kp; H, R, MŽ, Sut, LL251, RtŽ, L, M, toksaĩ DP9, K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DūnŽ, toksai; PK171, SD330,367, SD1180, R, MŽ, Sut, N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trakt — tràkt interj. 1. Kb žr. 1 trakšt 1: Arklas už kelmo užkliuvo, žagrė tràkt ir perpus Grž. Trakt nutrūko diržas rš. 2. žr. 1 trakšt 3: Aš einu – ana tràkt duris ažsidarė Švnč. Tràkt – ana gali atsirakindyt, gali eit namuosan (ps.) Grv. Durys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šoperystė — šoperỹstė sf. (2) nj. šoferio amatas: Vaikai išsimokė šoperỹstės abuodu, gavo tarnystę dabar Nj …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.